< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Zlēku bibliotēka sagaidījusi simtgadi

Bibliotēka Zlēkās ir atvērta jau gadsimtu, pēdējos 43 gadus to vada Pārsla Bože, kurai vienmēr ir daudz ideju, kā piesaistīt lasītājus un noturēt viņu uzmanību. Lai skaisti sagaidītu svētkus, Pārsla izdomāja, ka grāmatu krātuvei vajadzīgs logo un stends, kurā atspoguļot bibliotēkas vēsturi.

Lai tiktu pie logo, Zlēku bibliotēka pavasarī pašvaldības kultūras projektu finansēšanas konkursā iesniedza pieteikumu “Zlēku bibliotēkai – 100” un saņēma 100 eiro. Pēc tam tika  izsludināts zīmējumu konkursu lieliem un maziem zlēceniekiem un pagasta viesiem. Zīmējumā bija jābūt bibliotēku raksturojošiem elementiem.

“Darbus”, stāsta Pārsla Bože, “iesniedza 14 konkursa dalībnieki, tajos dominēja pūce kā gudrības un konkrētās vietas simbols, jo bibliotēkas adrese ir Zlēku pagasta “Pūcītes”. Iesūtītie zīmējumi tika nodoti projekta ekspertes, dizaineres Ingas Ķimses-Fabricius pārziņā. Apkopojot skices, tapa četri logo varianti, par kuriem bibliotēkas apmeklētāji varēja balsot mēneša laikā. Tā no četriem tika izvēlēti divi, savukārt no tiem vēlreiz atlasīts zlēceniekiem tīkamākais variants.”

Nākamais posms logo tapšanā bija maketēšana, lai jaunizveidotais bibliotēkas logo būtu lietojams uz veidlapām, suvenīriem, lielformāta plakātiem utt. Šo darbu veica SIA “RCehs”. Pārsla bija iecerējusi izveidot arī stendu, atspoguļojot tajā vēstures faktus par bibliotēku, sākot ar pirmo grāmatu krātuvi Zlēkās. Stendā ir fotogrāfijas no visām četrām vietām, kur 100 gadu laikā atradusies bibliotēka, ir izlasāmas lasītāja Kristapa Dorbes atmiņas, uzskaitīti visi darbinieki, kas strādājuši bibliotēkā, un publicēti fragmenti no dažādos laikos iznākušajiem avīžrakstiem, kuros pieminēta Zlēku bibliotēka.

Stends ir Pārslas dāvinājums savai darbavietai, uz kuru viņa aizvien dodas ar prieku. To pamanījuši arī pagasta iedzīvotāji, pagājušajā gadā izvirzot viņu pašvaldības apbalvojumam. Pārslai piešķirts Atzinības raksts. Zlēcenieki, kuri izvirzīja Pārslu apbalvošanai, dēvē viņu par Zlēku gaismas nesēju: “Viņa ir daudzpusīga un darbīga bibliotekāre, kura katru dienu laipni sagaida lasītājus, iesakot piemērotāko lasāmvielu, jaunākos žurnālus un laikrakstus. Vairumam bibliotēkas apmeklētāju bibliotēka ir komunikācijas centrs, kur var ne tikai uzzināt par jaunāko literatūru, bet arī vienkārši aprunāties.”