< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Skaitītājus var nomainīt vai uzstādīt par izdevīgu cenu 

Visiem SIA “VNK serviss” klientiem līdz gada beigām ir iespēja rezervēt jauna skaitītāja uzstādīšanu vai vecā skaitītāja nomaiņu par ļoti izdevīgu cenu – 18 eiro par vienu skaitītāju (t. sk. PVN 21%) iepriekšējo 40 eiro (t. sk. PVN 21%) vietā. Šādu cenu samazinājumu izdevies nodrošināt, vienojoties ar ūdensskaitītāju piegādātāju par skaitītāju piegādes cenas samazinājumu.

                                     Diānas Skudras foto

Skaitītāja uzstādīšanas pakalpojums jāpiesaka līdz gada beigām, taču faktiski skaitītāju maiņas pakalpojumi tiks realizēti tikai pēc Covid-19 ārkārtas situācijas beigām. Lai pieteiktu skaitītāju uzstādīšanas vai nomaiņas pakalpojumu par samazinātu maksu, līdz šī gada beigām ir jāvēršas ar iesniegumu brīvā formā SIA “VNK serviss” kādā no zemāk minētajiem veidiem:

  • rakstot brīvā formā pieteikumu uz e-pastu [email protected] (norādot klienta adresi, nepieciešamo skaitītāju skaitu un klienta kontaktinformāciju saziņai);
  • aizpildot jau gatavu iesnieguma veidlapu papīra formātā uz vietas kādā no klientu centriem;
  • ievietojot brīvā formā noformētu rakstisku iesniegumu kādā no iecirkņos izvietotajām SIA “VNK serviss” pasta kastītēm (norādot klienta adresi, nepieciešamo skaitītāju skaitu un klienta kontaktinformāciju saziņai).

Atgādinām arī to, ka SIA “VNK serviss” klienti pagastu pārvaldēs izvietotajās SIA “VNK serviss” pasta kastītēs var ievietot ne tikai skaitītāju rādījumus, bet arī jebkādus ierosinājumus vai iesniegumus.

Diānas Skudras foto