< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Zlēku pagastā pasta pakalpojumus sniegs atbilstoši reālajam pieprasījumam

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Ventspils novada Zlēku pagastā no 2020. gada 17. septembra tiek mainīts Zlēku pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Zlēkās visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst. 12 līdz 13 tiks nodrošināti līdzšinējā atrašanās vietā “Pūcītes” vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.

Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Zlēku pasta nodaļā, kas rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 5 200 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.

Tāpat kā līdz šim, Zlēku pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences (pastkartes, vēstules, sīkpakas, bandroles) saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina tos pašus pakalpojumus, kas pieejami pasta pakalpojumu sniegšanas vietā: vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu piegādi, pieņemšanu un nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā, komercpreču iegādi u.c.

Ar pastnieka starpniecību Zlēku iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 67008001 vai 27008001. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Zlēku iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 23281746.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Zlēku pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 67008001, 27008001 vai 25700264 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Ugāles pasta nodaļu Ugāles pastā, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma no 17.septembra būs iespējama pirmdienās–piektdienās no plkst. 8 līdz 9 un no plkst. 10 līdz 14.

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

Zlēku iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām no 2020. gada 17. septembra tiks informēti ar īpašiem paziņojumiem savās pastkastītēs, sākot ar 18. augustu.