< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Slēgs līgumu par būvdarbu uzsākšanu Zlēku ciemā

2019. gada 11. jūnijā Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde pieņēma lēmumu par Ventspils novada pašvaldības projekta Nr. 19-08-AL17-A019.2203-000003 “Teritorijas labiekārtošana pakalpojumu pieejamības uzlabošanai Zlēku ciemā” apstiprināšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējuma saņemšanai.

Projekta mērķis ir sakopt un labiekārtot Ventspils novada Zlēku pagasta centra teritoriju aptuveni 1,7 ha platībā, sakārtojot infrastruktūru sabiedrisko un kultūras aktivitāšu organizēšanai un veselīga dzīvesveida rosināšanai ikvienam Zlēku pagasta iedzīvotājam vai apmeklētājam, ierīkojot “Vecās pagastmājas dārzu”, aktīvās atpūtas vietu bērniem, lapeni, ugunskura vietu, auto stāvlaukumus, velosipēdu novietnes, vides objektu jaunlaulātajiem, svētku egles laukumu, bruģētas pastaigu takas ar tiltiņiem un soliem, ierīkojot apgaismojumu un veicot citus uzlabojumus.
Īstenojot projektu, uzlabosies arī Zlēku pagasta kultūrvide, tas būs ieguldījums Zlēku evaņģēliski luteriskās baznīcas kā valsts nozīmes kultūras pieminekļa izmantošanas veicināšanai un kultūras mantojuma popularizēšanai, tāpat tiks atjaunotas latviskās tradīcijas.
Pašvaldībā ir izstrādāts paskaidrojuma raksts, autors – SIA “PBT”, kas saskaņots Būvvaldē 11. novembrī. Savukārt 27. janvārī pašvaldības Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Ostas celtnieks” par būvdarbu veikšanu Zlēku centra labiekārtošanai. Līguma summa ir 228 719,94 eiro ar PVN. Par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu veiktā cenu aptauja noslēdzās 31. janvārī, tāpēc tiks slēgts līgums ar IK “Ozols-G” par summu 4 827,90 eiro ar PVN. Autoruzraudzības izmaksas – 2 178 eiro ar PVN.
Kopējās projekta izmaksas ir 235  725,84 eiro, tostarp 190 725,84 eiro ir Ventspils novada pašvaldības līdzekļi, bet  45 000 – ELFLA līdzfinansējums. Paredzams, ka projekta īstenošanu pabeigs 30. novembrī.